۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

رتبه سوم در رشته دلنوشته دوره دوم خانم فاطمه ریگی زاده از دبیرستان دخترانه دوره دوم  نیشابور

رتبه سوم در رشته دلنوشته دوره دوم خانم فاطمه ریگی زاده از دبیرستان دخترانه دوره دوم نیشابور

خیلی قبل تر از این ها رفته بود سید حسین رفته بود تا کشورش همیشه سربلند باقی بماند تنها چیزی که از میدانم خاطره هایی است که از دیگران شنیده ام و یک قطعه عکس کوچک نمی دانم چه حس خوبی این عکس در من ایجاد می کند که وقتی به عکسش نگاه می کنم […]